Kort'om Leuven is een coöperatieve vennootschap met 20 boeren en Stad Leuven die korte keten producten van boeren regio Leuven en Vlaams-Brabant direct levert aan 60 professionele klanten waaronder winkels, restaurants, grootkeukens en scholen. We willen een zo nauw mogelijke samenwerking tussen boer en klant in een sterk regionaal voedselsysteem.

Kort'om Leuven = een coöperatie met sociaal oogmerk

Het coöperatieve doel van Kortom Leuven (Kort’om CV) is door onderlinge samenwerking tussen de landbouwers en de stad Leuven (de coöperanten) te komen tot een duurzaam regionaal landbouw- en voedingssysteem. Kortom Leuven zet dit in de praktijk door het opzetten van een korte keten-distributieplatform. Dit voorwerp zorgt voor een positieve maatschappelijke impact op de mens, het milieu en de samenleving.We willen dit realiseren door:

  • Matchmaking tussen boeren en klanten. We stemmen de vraag van buurtwinkels, supermarkten, horeca, scholen, bedrijven af en het aanbod van boeren en producenten in de regio op elkaar af.
  • Distributie van boer naar klant. We maken lokale landbouwproducten toegankelijk voor B2B-afnemers. Het coöperatief samenbrengen van een aanbod van lokaal geproduceerde voeding op één platform en het uitleveren van deze lokale producten. We brengen het gezamenlijk aanbod naar de markt door het verstrekken van diensten en goederen die bij de afzet van deze producten horen, onder meer op het vlak van het vervoeren, verpakken, koelen van de producten en van de administratieve verwerking van de verkoop.
  • Kennisdeling onder boeren (informatiestrekking). Om tot een regionaal voedselsysteem te komen, werken we aan een sterke band tussen producenten, B2B-klanten en de burgers. Dit doen we onder meer door het organiseren van winkelbezoeken, boerderijbezoeken, smaakmarkten en het voeren van promotie en het verzorgen van het ambassadeurschap van bewuste, lokale en seizoensgebonden producten. Ook fungeren we als aanspreekpunt voor onze leden wanneer ze vragen hebben rond het verbeteren van hun producten, prijszetting, vermarkting en duurzaamheid.

Kortom Leuven schaart zich achter de zeven coöperatieve principes en de zes coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de ICA en is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. We hebben geen winstoogmerk. Mogelijke winsten worden geherinvesteerd in de coöperatie om de realisatie van ons doel te versterken.

Meer info over coöperatief ondernemen Wat is coöperatief ondernemen (cera.coop)